Monday, November 26, 2007

LISTOPAD 2007


Návod, jak se zde zorientovat:
...jeďte pořád dolů nebo mrkněte do archívu...

V měsíci listopadu najdete:
1/Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Západočeské galerii v Plzni...
2/ZUŠ z Kostelce nad Orlicí na výstavách "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus"
3/Klub Domeček na výstavě "Zaostalí Forever" v Městské knihovně
4/Kroužek
5/Sobotní doprovodná výtvarná akce v rámci "Tvořivých dialogů s uměním"
6/Kroužek - výtvory z obilí
7/ZŠ TGM Mnichovice na výstavách "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus"
8/Gymnázium Karla Sladkovského na výstavách "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus"
9/Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště na výstavě "Zaostalí Forever" v Městské knihovně
10/Trienále grafiky 2007 - výtvarná akce "Nevyčerpatelnost grafiky" /DOPORUČUJI!!!/
11/Kroužek
12/ZŠ Kutná Hora na výstavě "Prostor pro intuici", "Explosionalismus" a "Fantomy a atomy" (2x)
13/Halloween ve výtvarném kroužku
14/ MŠ Národní na výstavě "Prostor pro intuici", "Explosionalismus" a "Fantomy a atomy"
zbytek fotografií z listopadu je v první fotogalerii

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Západočeské galerii v Plzni...

Pohled na Plzeň z ptačí perspektivy z věže gotické katedrály sv. Bartoloměje...


Koncem listopadu se konalo další zajímavé setkání členů Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR - tentokrát v Západočeské galerii v Plzni... Opět nastala výměna rolí - edukační pracovníci, lektoři a výtvarní pedagogové z řady galerií ČR se stylizovali do pozic žáků a studentů, kteří tuto galerii navštěvují... Tři studentky výtvarné výchovy ze Západočeské univerzity v Plzni pro nás připravily zajímavý program (v rámci plnění svých studijních povinností ) - čtyřhodinovou galerijní animaci k výstavě tvorby ak. mal. Jaroslava Zapletala. Hlavním tématem se staly "Ctnosti a neřesti", ale celá animace zasahovala i do širších souvislostí - prolínala se s hudbou, architekturou, filozofií, psychologií i sociologií... Jednou z hlavních částí programu bylo i vlastní výtvarné ztvárnění fiktivní pozitivně -negativní bytosti (ve skupinách)... Akce se povedla, rozšířili jsme si obzory, zkonfrontovali názory, načerpali jsme další podněty, nápady a inspiraci...:)) Příští podobné setkání by se mělo uskutečnit v lednu v Oblastní galerii v Liberci...:))

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií v Západočeské galerii v Plzni...
Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií v Západočeské galerii v Plzni...
Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií v Západočeské galerii v Plzni...
Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií v Západočeské galerii v Plzni...
Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií v Západočeské galerii v Plzni...
Setkání Komory edukačních pracovníků v Západočeské galerii v Plzni...
Setkání Komory edukačních pracovníků v Západočeské galerii v Plzni...

ZUŠ z Kostelce nad Orlicí na výstavách "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus"

Základní umělecká škola F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí navštívila GHMP a výstavy "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus". Žáci přijeli v doprovodu své učitelky - Michaely Barnetové - Strnadové, což je moje kolegyňka z VŠ, takže to byla v GHMP vzácná návštěva. Dětičky si vyzkoušely experimentální fotografickou techniku v návaznosti na tvorbu Vladimíra Boudníka...
ZUŠ F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí na výstavách "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus"

ZUŠ F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí na výstavách "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus"
ZUŠ F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí na výstavách "Prostor pro intuici" a "Explosionalismus"